Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442380 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

uyên - ID: 1442380
 IP & Posted by:  66.249.82.192 on September 14, 2018 at 2:23pm
 Updated by:  May 12, 2019 at 10:35pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  thiết kế Đầm
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm ban đời.. để cùng lo cho nhau. Translate to English
 Free Time:  làm viêc mình thích...(trinhnguyen08091963@gmail.com) Translate to English
 I Am:  sống nôi tâm.thích sư yên tĩnh..hiên sống môt mình..kinh tế ổn Translate to English
 Looking For:  tìm ban đời lớn tuổi..hiểu biết.kinh tế ổn..kg còn vướng bân gd riêng để cùng đến với nhau chia sẽ.yêu thương.chăm sóc cho tuổi xế chiều. Translate to English

Back | Send Email to uyên (ID: 1442380)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.