Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442463 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chân tình - ID: 1442463
 IP & Posted by:  198.58.150.130 on September 16, 2018 at 7:40am
 Updated by:  September 17, 2018 at 4:04am
 Gender:  Female
 Age:  46
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Montreal
 State/Province:  Quebec
 Zip:  Xxxxxx
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Van phòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm bạn. Tương lai sẽ tuỳ duyên Translate to English
 Free Time:  Nhiều thứ thích làm lắm. Để bạn từ từ tìm hiểu và khám phá nhé. Yours to discover 😁 Translate to English
 I Am:  Sống nội tâm, vui vẻ và hoà đồng. Thích nghi được mọi hoàn cảnh. Hồn nhiên, phá phách. Có một chút cá tính. Translate to English
 Looking For:  Các anh từ 48-55 tuổi. Có học vấn và địa vị xã hội. Cao ráo, không tứ đổ tường. Biết kính trên nhường dưới. Có lòng nhân từ, vị tha và rộng lượng. Anh nào cảm thấy đủ bản lãnh thì bienvenue. 😁 Translate to English

Back | Send Email to Chân tình (ID: 1442463)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.