Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban - ID: 1442494
 IP & Posted by:  103.17.88.3 on September 16, 2018 at 7:32pm
 Updated by:  September 16, 2018 at 8:54pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  làm việc tốt để tương lai tốt dẹp hơn Translate to English
 Free Time:  chơi thể thao, xem tivi, xem sách, báo, làm những công việc mình thích. Translate to English
 I Am:   Nghiêm túc, suy nghĩ chín chắn, chân thành, sống và làm việc hết mình có trách nhiệm. Translate to English
 Looking For:  không ai hoàn hảo hoàn toàn được, nên mình mong được làm quen với các bạn nữ biết chia sẻ và có cùng mục đích kết bạn như mình. Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1442494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.