Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442694 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Luccytran - ID: 1442694
 IP & Posted by:  27.68.6.245 on September 20, 2018 at 8:30am
 Updated by:  August 25, 2019 at 5:03pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  MTVN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail salon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Vạn sự tuỳ duyên Translate to English
 Free Time:  Nhung Ít khi có tg rảnh nếu có thì cho Nhung ngủ nhé ! Translate to English
 I Am:  Nhung Vui vẻ, nghiêm túc . Translate to English
 Looking For:  Muôn tìm ngüời Thật lòng! Và chia sẻ mọi chuyện với nhugnhug ☺️ Translate to English

Back | Send Email to Luccytran (ID: 1442694)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.