Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442788 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

KY NIEM....... - ID: 1442788
 IP & Posted by:  171.233.213.207 on September 22, 2018 at 2:20am
 Updated by:  October 16, 2018 at 7:03am
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Shop My Pham
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mỗi lần đi du lịch ở Dalat tôi rất thích được ngồi một góc bên Hồ..........Than Thở... Translate to English
 Free Time:  Tôi rất thích đi du lịch ở những nơi thật xa xa xa xa Nha Trang..Dalat..Bảo Lộc.....Tôi rất thích được sống nhẹ nhàng giản dị ở Vùng Ngoại Ô......Hiiiiiii Translate to English
 I Am:  Sâu sắc..ít nói Translate to English
 Looking For:  Mong tìm được một người Bạn Thân Translate to English

Back | Send Email to KY NIEM....... (ID: 1442788)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.