Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442892 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng hà - ID: 1442892
 IP & Posted by:  115.72.183.67 on September 23, 2018 at 9:27am
 Updated by:  March 24, 2019 at 5:10am
 Gender:  Female
 Age:  22
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn lịch sự không quan trọng tuổi , chính chắn , và thật lòng không đùa giỡn tình cảm . Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , chơi game , Translate to English
 I Am:  Là con người sống tình cảm nhưng hơi trầm tính , Translate to English
 Looking For:  Tim người tri kỉ thật lòng đến hôn nhân không đùa giỡn , Translate to English

Back | Send Email to Hồng hà (ID: 1442892)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.