Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1442926 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh Thảo - ID: 1442926
 IP & Posted by:  1.53.209.186 on September 23, 2018 at 10:04pm
 Updated by:  September 24, 2018 at 12:34am
 Gender:  Female
 Age:  23
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cần Thơ
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế Toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm hiểu - Kết bạn - Hôn Nhân Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, shopping Translate to English
 I Am:  Thân thiện, dễ thương, ôn hòa, ít nói Translate to English
 Looking For:  chân thật, thủy chung, Quan tâm,lắng nghe, chiều chuộng, yêu thương gia đình, không gia trưởng, Translate to English

Back | Send Email to Thanh Thảo (ID: 1442926)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.