Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443112 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tommy Nguyen - ID: 1443112
 IP & Posted by:  197.211.63.75 on September 26, 2018 at 5:15pm
 Updated by:  September 27, 2018 at 5:11pm
 Gender:  Male
 Age:  47
 Height:  6 Feet 6 Inches (198 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Ho chi minh
 State/Province:  South Carolina
 Zip:  29527
 Country:  United States
 Religion:  Christian
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Business man
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tôi muốn tìm một người phụ nữ yêu thương và chăm sóc ở đây mà sẽ dẫn đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  Travel,cooking , reading Translate to English
 I Am:  Một người đàn ông đang mát mẻ và tốt đến mức khó với rất thân thiện và giống như người trung thực Translate to English
 Looking For:  Looking for decent woman, and very respectful that will love me for who I am and, not what I am. Translate to English

Back | Send Email to Tommy Nguyen (ID: 1443112)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.