Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443113 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chân tình - ID: 1443113
 IP & Posted by:  103.199.43.162 on September 26, 2018 at 5:39pm
 Updated by:  October 2, 2018 at 4:54pm
 Gender:  Male
 Age:  37
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Mục tiêu ngắn: Làm những điều mà mình thích Mục tiêu dài: Thành công trong sự nghiệp Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, đọc sách, cà phê, Translate to English
 I Am:  Chân thành, vị tha. Translate to English
 Looking For:  Sống tình cảm, chân thành và nội tâm. Translate to English

Back | Send Email to Chân tình (ID: 1443113)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.