Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443168 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoa - ID: 1443168
 IP & Posted by:  141.0.8.238 on September 27, 2018 at 8:07am
 Updated by:  September 29, 2018 at 5:23pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Cnv
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tương lai phía trước Translate to English
 Free Time:  Xem phim, cà phê với bạn bè Translate to English
 I Am:  Sống chân thành, biết quan tâm đến mọi người Translate to English
 Looking For:  Thẳng thắn và chân thành, có đạo đức tốt, nghiêm túc trong tình cảm và vui vẻ trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Hoa (ID: 1443168)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.