Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443216 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương - ID: 1443216
 IP & Posted by:  42.118.30.84 on September 28, 2018 at 5:50am
 Updated by:  September 28, 2018 at 7:13am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tân An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Y tá
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người nghiêm túc Translate to English
 Free Time:  Bất kỳ Translate to English
 I Am:  Tôi là cô gái chăm chỉ, hơi ít nói. Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành, nghiêm túc,có trách nhiệm. Translate to English

Back | Send Email to Phương (ID: 1443216)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.