Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443378 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thủy Tinh - ID: 1443378
 IP & Posted by:  123.19.175.190 on October 1, 2018 at 1:11am
 Updated by:  October 1, 2018 at 5:13am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Đáng Sống
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp để chia sẻ Translate to English
 I Am:  Hiền và dể thương,sống tình cảm, thân thiện với mọi người .... Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông chân thành và chung thủy, biết yêu thương, tôn trọng nhau, biết chia sẻ mọi điều khó khăn trong cuộc sống,công việc làm ổn định, muốn có một mối quan hệ lâu dài. Translate to English

Back | Send Email to Thủy Tinh (ID: 1443378)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.