Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443386 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mai Nguyen - ID: 1443386
 IP & Posted by:  171.253.185.100 on October 1, 2018 at 6:04am
 Updated by:  May 3, 2020 at 4:38pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm tốt công việc hiện tại Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc,nấu ăn,xem phim... Translate to English
 I Am:  Hiền lành,hoà đồng,vui vẻ,chân thành Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông chân thành,trách nhiệm và biết quan tâm chia sẻ Translate to English

Back | Send Email to Mai Nguyen (ID: 1443386)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.