Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443388 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Phương - ID: 1443388
 IP & Posted by:  118.232.29.78 on October 1, 2018 at 6:47am
 Updated by:  January 20, 2019 at 12:57pm
 Gender:  Female
 Age:  53
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đài bắc
 Country:  Taiwan
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đang làm công việ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Tìm người bạn tri kỷ lâu dài Translate to English
 Free Time:  Xem tivi nghe nhạc,trồng hoa ,tập thể dục Translate to English
 I Am:  Vị tha hiểu biết yêu thuong Translate to English
 Looking For:  Yêu thương thông cảm chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Phương (ID: 1443388)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.