Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443504 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NThu - ID: 1443504
 IP & Posted by:  14.184.71.141 on October 3, 2018 at 6:02am
 Updated by:  October 3, 2018 at 5:10pm
 Gender:  Female
 Age:  42
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vung Tau
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cong nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn, tìm hiểu, tiến xa hơn. Translate to English
 Free Time:  Làm những gì mình thích, và ngam cảnh. Translate to English
 I Am:  Sẽ nói khi làm quen. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn, mong tìm được người bạn hiền, bình dân, trung thực và nghiem túc. Translate to English

Back | Send Email to NThu (ID: 1443504)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.