Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443662 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh thư - ID: 1443662
 IP & Posted by:  66.249.82.74 on October 5, 2018 at 5:23pm
 Updated by:  October 7, 2018 at 2:47am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Làm thẩm mỹ. Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn phấn đấu mọi thứ công việc để công việc phát triển Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi nghe nhạc. Đi mua sắm Translate to English
 I Am:  Mình là người vui vẻ. Thiện cảm. Sống nội tâm. Biêt lo làm ăn. Ko chơi bời. Biết chăm sóc gia đình Translate to English
 Looking For:  Người đàn ông phải biết lo làm ăn. Ko nhậu quá nhiều. Biết chăm sóc gia đình. Chia sẽ. Chung thủy Translate to English

Back | Send Email to Minh thư (ID: 1443662)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.