Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443687 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ngựa Ngoan - ID: 1443687
 IP & Posted by:  115.77.108.5 on October 6, 2018 at 2:07am
 Updated by:  October 8, 2018 at 12:06am
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một mối quan hệ tốt đẹp lâu dài để cùng bước đi trên đoạn đường đời còn lại... Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nấu ăn, đi du lịch Translate to English
 I Am:  Vui tính, chân thành, nghiêm túc Translate to English
 Looking For:  Đàn ông chính chắn, điềm đạm, hiền Translate to English

Back | Send Email to Ngựa Ngoan (ID: 1443687)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.