Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443698 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

S i n h C o n - ID: 1443698
 IP & Posted by:  113.172.151.129 on October 6, 2018 at 5:50am
 Updated by:  October 6, 2018 at 5:25pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Nói sau Translate to English
 Free Time:  Nói sau Translate to English
 I Am:  Tôi độc thân, điều kiên kinh tế ổn, có lối sông lành mạnh, tư suy sâu sắc. Tôi muốn có đứa con trai mang họ của tôi hơn là lập gia đình. Tôi cần tìm phụ nữ dưới 36, hiền lành, sinh con để cùng tôi nuôi dưỡng và giáo dục. Tôi sẽ không bắt con, đứa bé sống chủ yếu với mẹ nên tôi cần tìm người có nền tảng gia đình đạo đức. Translate to English
 Looking For:  Hiền lương Translate to English

Back | Send Email to S i n h C o n (ID: 1443698)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.