Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443819 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nghi - ID: 1443819
 IP & Posted by:  27.78.102.49 on October 8, 2018 at 6:21am
 Updated by:  October 11, 2018 at 3:51am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  buôn bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tình cảm là đóa hoa sen chính tay mình trồng Translate to English
 Free Time:  nấu ăn, ngồi thiền tịnh tâm, xem phim... Translate to English
 I Am:  đàng hoàng, có chút vui tính, có chút trầm tính, có chút khó tính, kỹ tính,không thông minh nhưng cần cù siêng năng, ham hoc hỏi... Translate to English
 Looking For:  tìm người một lòng chân thành ,nhất là phải đàng hoàng Translate to English

Back | Send Email to Nghi (ID: 1443819)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.