Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443882 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Minh Thu - ID: 1443882
 IP & Posted by:  113.173.169.60 on October 9, 2018 at 4:10am
 Updated by:  October 15, 2018 at 11:42pm
 Gender:  Female
 Age:  40
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vĩnh Long
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân Viên VPhòng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  TÌM BẠN KẾT HÔN.KO ĐÙA GIỠN Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn, xem tin tức,film,nghe nhạc,mua sắm.... Translate to English
 I Am:  Hiền,vui vẻ, hòa đồng,nhìn kỹ trên những tấm hình có số ,biết lắng nghe,cảm thông và chung thủy..... Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, ga lăng, rộng rãi,nhìn trên các tấm hình có số liên lạc nhé.thật lòng và chung thủy..... Translate to English

Back | Send Email to Minh Thu (ID: 1443882)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.