Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443917 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quyen sayla - ID: 1443917
 IP & Posted by:  123.22.10.222 on October 9, 2018 at 8:07pm
 Updated by:  October 10, 2018 at 5:12pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên Giang
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Thực hiện được ước mơ của mình... Translate to English
 Free Time:  Xem phim,nghe nhạc và làm những điều mình thích... Translate to English
 I Am:  Vui vẻ, hòa đồng, hơi xì tin chút xíu... Translate to English
 Looking For:  Người vui vẻ, chung thủy trong tình yêu. Muốn có cuộc sống lâu dài...ll qua saylaquyen Translate to English

Back | Send Email to Quyen sayla (ID: 1443917)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.