Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1443998 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anan - ID: 1443998
 IP & Posted by:  14.230.58.216 on October 11, 2018 at 5:32am
 Updated by:  October 11, 2018 at 4:44pm
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cố gắng làm việc tốt hoàn thiện bản thân mình... Translate to English
 Free Time:  Học nấu những món ăn mới lạ, xem tv, đi dạo 1 mình... Translate to English
 I Am:  Tôi sống rất tình cảm nên luôn mang tổn thương cho mình. Là 1 người nội tâm sâu sắc, biết lắng nghe và chia sẻ. Tôi chỉ mong chân thành sẽ tìm gặp được chân thật. Translate to English
 Looking For:  Một người chân thật nghiêm túc. Biết giá trị của hạnh phuc và biết trân trọng... Translate to English

Back | Send Email to Anan (ID: 1443998)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.