Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444084 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim thuận - ID: 1444084
 IP & Posted by:  112.197.177.231 on October 12, 2018 at 6:42am
 Updated by:  October 12, 2018 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Đồng nai
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nội trợ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu bây giờ là tìm được công việc ổn định để có khả năng nuôi dưỡng con gái Translate to English
 Free Time:  Chăm sóc gia đình , online ,... Translate to English
 I Am:  Tính nào cũng có , mỗi tính một chút , đặc biệt là bết điều Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn ông biết chăm sóc gia đình và biết dung hoà cuộc sống Translate to English

Back | Send Email to Kim thuận (ID: 1444084)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.