Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444537 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Van Hung - ID: 1444537
 IP & Posted by:  209.58.168.70 on October 20, 2018 at 7:15am
 Updated by:  October 21, 2018 at 4:44pm
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bà Rịa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kỹ sư máy tàu bi
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm vợ Translate to English
 Free Time:  Nghỉ ngơi, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Trọng tình cảm, tâm lý, thoải mái, luôn lắng nghe, chia sẻ, không gia trưởng, làm dầu khí, công việc ổn định Translate to English
 Looking For:  Cao trên 150, chung thủy, tính tình thoải mái, chăm lo gia định Translate to English

Back | Send Email to Van Hung (ID: 1444537)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.