Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444864 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vincent Nguyen - ID: 1444864
 IP & Posted by:  160.152.28.98 on October 26, 2018 at 8:31am
 Updated by:  October 26, 2018 at 5:11pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Seattle
 State/Province:  Washington
 Zip:  98111
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Business
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Yên bình & Ổn định về mọi vấn đề... Translate to English
 Free Time:  Đi du lịch, xem film, đi ăn uống, nghĩ ngơi.. Translate to English
 I Am:  Đàng hoàng, chu đáo, biết điều, uy tín, có trách nhiệm, sống lành mạnh, có học. Translate to English
 Looking For:  Dể thương, tế nhị, vui vẽ, biết lo, đừng qua ích kỷ ... Chúc may mắn nhé! Translate to English

Back | Send Email to Vincent Nguyen (ID: 1444864)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.