Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1444878 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tú Trâm - ID: 1444878
 IP & Posted by:  14.242.99.92 on October 26, 2018 at 3:51pm
 Updated by:  November 7, 2018 at 9:43pm
 Gender:  Female
 Age:  39
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long Xuyên _ AG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kế toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 nữa còn lại + ít vướng bận Translate to English
 Free Time:  Du lịch Translate to English
 I Am:  Nghiêm túc trong mọi lĩnh vực, thà kg nói chứ kg nói dối Translate to English
 Looking For:  Chân thật + xem trọng gia đình Translate to English

Back | Send Email to Tú Trâm (ID: 1444878)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.