Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445017 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang - ID: 1445017
 IP & Posted by:  58.187.173.190 on October 29, 2018 at 2:08am
 Updated by:  May 4, 2019 at 6:10am
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  - Đọc sách, xem phim, nghe nhạc, đi ăn cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  - Tuỳ mọi người nhận xét Translate to English
 Looking For:  - Là một người đàn ông chững chạc, nghiêm túc trong tình yêu, biết quan tâm đúng cách. Translate to English

Back | Send Email to Trang (ID: 1445017)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.