Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445200 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vân Anh - ID: 1445200
 IP & Posted by:  14.186.47.179 on October 31, 2018 at 9:24pm
 Updated by:  November 2, 2018 at 5:52pm
 Gender:  Female
 Age:  43
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Công tác xã hội
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học ngoại ngữ Đi đến các nơi mình thích Thiện nguyện Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc; họp mặt bạn bè; du lịch; thiện nguyện Translate to English
 I Am:  Cá tính; biết chia sẻ; biết đặt vị trí của người khác vào vị trí của mình Translate to English
 Looking For:  Sống thực, thẳng thắn, có trách nhiệm Translate to English

Back | Send Email to Vân Anh (ID: 1445200)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.