Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445228 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Anh Tinh - ID: 1445228
 IP & Posted by:  171.239.9.209 on November 1, 2018 at 7:58am
 Updated by:  November 2, 2018 at 12:33am
 Gender:  Male
 Age:  33
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  electronic engineer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn hợp thì tiến xa. Translate to English
 Free Time:  gym, học ngoại ngữ, cafe Translate to English
 I Am:  luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Translate to English
 Looking For:  nghiêm túc trong tình cảm, có ý định lập gia đình, không phân biệt tuổi tác. Translate to English

Back | Send Email to Anh Tinh (ID: 1445228)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.