Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445339 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

thanh phong - ID: 1445339
 IP & Posted by:  77.193.246.231 on November 3, 2018 at 4:36am
 Updated by:  November 3, 2018 at 6:07pm
 Gender:  Male
 Age:  53
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  reim
 Zip:  51000
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ làm một công việc nao đó cho riêng mình để phấn đấu lên cho cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem tv lên mạng đọc báo nghe nhạc và chơi thể thao Translate to English
 I Am:  Bình thường như bao người khác ghét giả doi, thật thà và chung thủy với người mình yêu Translate to English
 Looking For:  Mình chỉ kiếm người nào thật sự muốn làm quen ko đùa giỡn, hay nói xạo, chỉ người nào thật sự muốn làm bạn với mình nếu hợp sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to thanh phong (ID: 1445339)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.