Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445420 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hien Doan - ID: 1445420
 IP & Posted by:  64.233.173.140 on November 4, 2018 at 2:08pm
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:50pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Xây dựng mái ấm gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, nghe nhạc và nấu ăn Translate to English
 I Am:  Là một người ít nói, chân thành và chung thủy, là người phụ nữ của gia đình Translate to English
 Looking For:  Mối quan hệ nghiêm túc, chân thành, cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Translate to English

Back | Send Email to Hien Doan (ID: 1445420)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.