Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445443 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hồng đào - ID: 1445443
 IP & Posted by:  14.183.108.171 on November 4, 2018 at 10:52pm
 Updated by:  November 5, 2018 at 3:33pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Biên hoà
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Không có
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong muốn có một gia đình êm ấm Translate to English
 Free Time:  Xem tivi, nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Người đang mất phương hướng, cần ai đó dẫn dắt chỉ lối, Translate to English
 Looking For:  Bạn bè, người yêu, kết hôn Translate to English

Back | Send Email to Hồng đào (ID: 1445443)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.