Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445498 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tuan Anh - ID: 1445498
 IP & Posted by:  115.77.102.13 on November 5, 2018 at 10:46pm
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:09am
 Gender:  Male
 Age:  43
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  175 lbs (80 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  KD
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm gặp người phụ nữ chân thành để kết hôn, cùng nhau phát triển công việc kinh doanh của chồng. Translate to English
 Free Time:  Đi từ thiện, đọc sách kinh doanh, du lịch các nơi chưa đến. Translate to English
 I Am:  Có trái tim nhân hậu, có tấm lòng bao dung, hiền lành, tôn trọng mọi người, làm việc thiện, giúp các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội Translate to English
 Looking For:  Hy vọng gặp được người phụ nữ chân thành, chân thật, chung thủy, có ý định lập gia đình, nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm Translate to English

Back | Send Email to Tuan Anh (ID: 1445498)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.