Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445528 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hoang Trieu - ID: 1445528
 IP & Posted by:  27.68.72.134 on November 6, 2018 at 9:10am
 Updated by:  November 6, 2018 at 3:46pm
 Gender:  Male
 Age:  46
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Doanh Nhan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hạnh phúc Gia đình và kinh doanh phát đạt Translate to English
 Free Time:  Chơi thể thao, nghe nhạc, xem tin tức, uống cafe và uống một chút beer với bạn bè cuối tuần Translate to English
 I Am:  Bản tính hiền, nhân nghĩa, tình cảm, lãng mạn và có khiếu hài hước Translate to English
 Looking For:  Chân thành, yêu gia đình và con trẻ, muốn cùng đi du lịch chung Translate to English

Back | Send Email to Hoang Trieu (ID: 1445528)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.