Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445561 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn Ngọc - ID: 1445561
 IP & Posted by:  27.3.128.90 on November 6, 2018 at 8:40pm
 Updated by:  February 20, 2019 at 4:25pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  KDOL
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Ngôi nhà và những đứa trẻ .... Translate to English
 Free Time:  ..... Translate to English
 I Am:  Tôi sẽ nói về mình nhiều hơn khi tôi cảm thấy hợp Translate to English
 Looking For:  Một người đàn ông biết lắng nghe, thông cảm và lo lắng được cho người phụ nữ của mình , chân thành và không lừa dối Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn Ngọc (ID: 1445561)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.