Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1445596 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mẹ Nấm - ID: 1445596
 IP & Posted by:  64.233.173.139 on November 7, 2018 at 4:37am
 Updated by:  November 13, 2018 at 12:55pm
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Huế
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Bác sỹ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm 1 vận may Translate to English
 Free Time:  Lướt web, chơi với con. Đi đọc sách "cọp" với con Translate to English
 I Am:  Thật thà! Nề nếp! Nghiêm túc! Sạch sẽ! Translate to English
 Looking For:  Tìm chồng tốt! Vì bận nên không tìm bạn chỉ để tán gẫu. Translate to English

Back | Send Email to Mẹ Nấm (ID: 1445596)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.