Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446357 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanh le - ID: 1446357
 IP & Posted by:  123.20.20.7 on November 19, 2018 at 4:32am
 Updated by:  January 8, 2019 at 5:35am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Không thích nói
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 Free Time:  Nghe nhạc ,nghe giảng phật pháp và giúp đỡ người xung quanh Translate to English
 I Am:  Tôi rất trung thực ,tôi đã có 2con và tìm một nửa còn lại,tôi rất thích làm từ thiện ,biết lắng nghe và quan tâm người khac ,lo lắng chăm sóc gia đình và thích người cùng đạo và thấu hiểu tôn trọng lẫn nhau Translate to English
 Looking For:  Tìm người trung thực,thật thà,biết quan tâm gia đình,không uống rượu ,không hút thuốc vui vẻ ,có cùng sở thích như tôi Translate to English

Back | Send Email to Thanh le (ID: 1446357)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.