Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446413 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm bạn - ID: 1446413
 IP & Posted by:  27.3.254.211 on November 20, 2018 at 4:10am
 Updated by:  February 20, 2019 at 5:11am
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Đà Lạt
 Zip:  12345
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Tu do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chỉ mong tìm được người chân thành Translate to English
 Free Time:  Tập gym, nghe nhac, Đọc sách, viết linh tinh Translate to English
 I Am:  Đời người vo thường , ai cũng có cuộc sông của riêng mình , nhưng lòng người thì quá giả tạo, mấy ai thực sự tốt với mình đâu, nan thế gian, nản lòng người, mệt mỏi chán nan Translate to English
 Looking For:  Tim kiếm sự chan thành từ một người. Một người ban một người tri ki Translate to English

Back | Send Email to Tìm bạn (ID: 1446413)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.