Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446435 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

DA VÀNG - ID: 1446435
 IP & Posted by:  115.76.218.227 on November 20, 2018 at 2:24pm
 Updated by:  January 15, 2019 at 3:59pm
 Gender:  Male
 Age:  57
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tự do
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ngắn và dài 2 mục tiêu này di dôi với nhau Có ngắn rồi mới co dài Translate to English
 Free Time:  Những viec ma chua lam duoc luc rảnh rỗi thì online doc báo tâm sự với ban be qua Dien Thoai hay email Translate to English
 I Am:  Hiền như trái dừa khô Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn cũng hiền khô nhưng phải như trai dưa con tươi nha chuc moi nguoi tim dược y trung nhân Translate to English

Back | Send Email to DA VÀNG (ID: 1446435)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.