Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446479 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

vo thuong - ID: 1446479
 IP & Posted by:  77.193.246.231 on November 21, 2018 at 6:03am
 Updated by:  November 21, 2018 at 4:48pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  170 lbs (78 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  annecy
 Zip:  74000
 Country:  France
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:   Sẽ làm một công việc nao đó cho riêng mình để phấn đấu lên cho cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Xem tv lên mạng đọc báo nghe nhạc và chơi thể thao Translate to English
 I Am:   Bình thường như bao người khác ghét giả doi, thật thà và chung thủy với người mình yêu Translate to English
 Looking For:  Mình chỉ kiếm người nào thật sự muốn làm quen ko đùa giỡn, hay nói xạo, chỉ người nào thật sự muốn làm bạn với mình nếu hợp sẽ tiến xa hơn Translate to English

Back | Send Email to vo thuong (ID: 1446479)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.