Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446701 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Michael - ID: 1446701
 IP & Posted by:  115.77.172.128 on November 24, 2018 at 4:59pm
 Updated by:  December 10, 2018 at 10:14pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Vũng tàu
 Zip:  08995115...
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nghỉ hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Câu cá.... Translate to English
 I Am:  Quốc tịch Mỹ. Ly dị đã lâu. Sống lành mạnh, không rượu beer, thuốc lá... Mới trở về Vũng Tàu nghỉ hưu. Translate to English
 Looking For:  Một bạn nữ ở VT, 50t-60t, dễ nhìn & dễ mến. Translate to English

Back | Send Email to Michael (ID: 1446701)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.