Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446726 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lynlyn - ID: 1446726
 IP & Posted by:  14.233.57.45 on November 24, 2018 at 10:53pm
 Updated by:  December 17, 2018 at 6:27am
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  4 Feet 11 Inches (149 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Phú yên
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Tóc
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được người yêu thương và quan tâm lo lắng cho mình, tiến đến tìm hiểu rồi kết hôn Translate to English
 Free Time:  Xem phim nghe nhạc đọc sách Translate to English
 I Am:  Hiền dễ chịu 0934746203 Translate to English
 Looking For:  Biết quan tâm chăm sóc người mình yêu không phân biệt tuổi tác Translate to English

Back | Send Email to Lynlyn (ID: 1446726)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.