Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446813 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bich Tran - ID: 1446813
 IP & Posted by:  59.153.235.110 on November 26, 2018 at 6:09am
 Updated by:  February 10, 2019 at 7:43pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Da Nang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Ngan Hang
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Chọn được một người bạn đồng hành có thể ở bên cạnh cùng khám phá thế giới đó chính là hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  news, nghe nhạc, thích đi đây đi đó Translate to English
 I Am:  Một người vui vẻ, lễ phép, dịu dàng, yêu thích trẻ em, động vật và chung thuỷ. Translate to English
 Looking For:  Một người chân thành ấm áp và biết quan tâm đến người khác. Một người nào đó không cần hình thức đẹp, chỉ cần người có tâm hồn đẹp để có được cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh Translate to English

Back | Send Email to Bich Tran (ID: 1446813)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.