Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1446956 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

NhungLady - ID: 1446956
 IP & Posted by:  27.3.0.214 on November 28, 2018 at 9:16pm
 Updated by:  March 20, 2019 at 3:54am
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Công việc: Kinh doanh luôn phát triển tốt. Cuộc sống: Tìm được đối phương cùng đi hết con đường còn lại. Translate to English
 Free Time:  Thể dục, giải trí, dành thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè. Translate to English
 I Am:  Dễ mến, lãng mạn, hướng ngoại, cùng chia sẻ với đối phương, yêu mến gia đình và bạn bè 2 bên, thích du lịch, yêu thiên nhiên,... Translate to English
 Looking For:  Đàn ông chững chạc và chính chắn, cùng đồng điệu, yêu mến gia đình, trung thực để dành phần còn lại của cuộc đời tôi. Translate to English

Back | Send Email to NhungLady (ID: 1446956)




Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.