Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447299 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thi Ngoc - ID: 1447299
 IP & Posted by:  115.79.153.109 on December 4, 2018 at 9:54pm
 Updated by:  December 5, 2018 at 6:19pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người phù hợp để tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  cafe nghe nhạc Trịnh Translate to English
 I Am:  Người trầm tính, là người con của miền tây có công việc ổn định, có học thức Translate to English
 Looking For:  Một người nam bản lĩnh, có trình độ và công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to Thi Ngoc (ID: 1447299)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.