Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447300 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tìm nguoi yêu - ID: 1447300
 IP & Posted by:  27.64.109.143 on December 4, 2018 at 10:38pm
 Updated by:  January 12, 2019 at 4:55pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm đc tình yêu chân thành và kêt hôn Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà, xem phim,... Translate to English
 I Am:  Trầm tính, sống nội tâm , luôn biết nghĩ cho người khác Translate to English
 Looking For:  Tìm dc tinh yeu ,cùng nhau phat triên sự nghiệp, là mẫu nguoi thuỷ chung, ko lăng nhăng, Ko quan trọng quá khứ, đặc biêt hơi lớn tuổi đừng trẻ quá. Translate to English

Back | Send Email to Tìm nguoi yêu (ID: 1447300)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.