Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447567 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MIỀN TÂY - ID: 1447567
 IP & Posted by:  123.23.222.74 on December 9, 2018 at 5:16pm
 Updated by:  February 17, 2019 at 7:47pm
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tiền Giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên y tế
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Widowed
 My goal:  Mong có được một người bạn chân thành , đạo đức tốt , Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa , chăm sóc hoa , tập thể dục, hát karaoke , Translate to English
 I Am:  Tôi là người hiền , sống nội tâm có đạo đức tốt , ham học hỏi ,luôn biết lắng nghe và chia sẻ bằng sự chân thành Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn .Liên lạc Mientayquetoiaconggmailchamcom. Trân trong ! Translate to English

Back | Send Email to MIỀN TÂY (ID: 1447567)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.