Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447615 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lưu Ly - ID: 1447615
 IP & Posted by:  95.114.10.51 on December 10, 2018 at 11:27am
 Updated by:  December 10, 2018 at 4:30pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Bayern
 Zip:  0049
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bạn tâm tình , nếu hợp thì tiến xa Translate to English
 Free Time:  Đọc sách , nghe nhạc , nghiên cứu Phật pháp , nấu ăn . Translate to English
 I Am:  Đơn giản , nghiêm túc , thuỷ chung . Tôi yêu một mái nhà xinh ..., Translate to English
 Looking For:  Giống như tôi Translate to English

Back | Send Email to Lưu Ly (ID: 1447615)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.