Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447795 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang lê - ID: 1447795
 IP & Posted by:  14.168.29.58 on December 13, 2018 at 6:55am
 Updated by:  January 15, 2019 at 2:54pm
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Kiên giang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Phụ gd mua bán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn hiểu thông cảm nhau đi đến lâu dài Translate to English
 Free Time:  Thăm trẻ mồ coi, dưỡng lão, nấu ăn, du lịch Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , hoà đồng, thẳng thắng 📞Không chín bốn ba không ba bốn ba bốn hai. Translate to English
 Looking For:  Người hiền thật lòng, thông cảm chia sẽ trong cuộc sống, và có cùng quan điểm có ý đi đến lâu dài, xin đừng đùa giỡn để mất thời gian của nhau. Translate to English

Back | Send Email to Trang lê (ID: 1447795)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.