Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1447950 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

GET MARRIED - ID: 1447950
 IP & Posted by:  171.243.118.240 on December 15, 2018 at 4:58pm
 Updated by:  April 16, 2019 at 4:53pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Nha Trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Được sống hạnh phúc với những người thân yêu của mình. Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa. Nghe ngạc. Xem phim và thích dfi du lịch trải nghiệm nhiều vùng miền văn hóa. Translate to English
 I Am:  Một người luôn vui vẻ, lạc quan và đặc biệt nghiêm túc trong tình cảm. Translate to English
 Looking For:  1 người đàn ông trưởng thành. Vui vẻ. Nghiêm túc trong tình cảm để cùng tôi đi hết quãng đời còn lại. Xin đừng đùa giỡn làm mất time của nhau. Translate to English

Back | Send Email to GET MARRIED (ID: 1447950)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.